Ciri-Ciri I’rabnya Isim

Asmaul Khomsah

2. Isim Mabni

Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan walaupun diletakkan pada posisi yang berbeza dalam suatu kalimat.

Contoh:

هَذَا جَدِيْدٌ (Ini baru)

قَرَأْتُ هَذَا (Aku membaca ini)

فِي هَذَا قِِصَص (Di dalam ini terdapat kisah-kisah)

Macam-Macam Isim Mabni

1. الضَمِيْرُ

Contoh: أَنْتَ - نَحْنُ - هُوَ

2. اِسْمُ الإِشَارَةِ

Contoh: هَذِهِ - هَؤُلاَءِ - ذَلِكَ

3. اَلاِسْمُ الَمْوْصُوْلُ

Contoh: اَلَّذِي - اَلَّتِي - اَلَّذِيْنَ

4. اِسْمُ الاِسْتِفْهَامِ

Contoh: مَنْ - أيْنَ - كَيْفَ

5. اِسْمُ الشَّرْطِ

Contoh: مَنْ - مَتَى - مَا

Catatan:

1. Dommah merupakan ciri asas isim marfu’, fathah merupakan ciri asas isim manshub, dan kasrh merupakan ciri asas isim majrur.
2. Ada beberapa kelompok isim yang perubahan keadaan akhirnya tidak ditanda dengan perubahan harakat, akan tetapi dengan perubahan huruf.

Contoh:

مُسْلِمُوْنَ (Marfu’)

مُسْلِمِيْنَ (Manshub)

مُسْلِمِيْنَ (Majrur)

اَلاِسْمُ الْمُعْرَبُ وَالاِسْمُ الْمَبْنِيُّ
(Isim Mu’rab dan Isim Mabni)

1. Isim Mu’rab

Isim mu’rab adalah isim yang dapat merubah keadaan akhirnya disebabkan adanya perbezaan tempat (posisi) dalam suatu kalimat.

Contoh:

الْكِتَابُ جَدِيْدٌ (Buku itu baru)

قَرَأْتُ الكِتَاب (Aku membaca buku itu)

فِي الكِتَابِ قِِصَصٌ (Di dalam buku itu terdapat kisah-kisah)

1. Isim Marfu’

Isim marfu’ adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditanda dengan harakat dommah.

Contoh: مُحَمَّدٌ – أُسْتَاذٌ – طَالِبٌ

2. Isim Manshub

Isim mansub adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditanda dengan harakat fathah.

Contoh: مُحَمَّدًا – أُسْتَاذًا – طَالِبًـا

3. Isim Majrur

Isim majrur adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditanda dengan harakat kasrah.

Contoh: مُحَمَّدٍ – أُسْتَاذٍ – طَالِبٍ

اِسْمُ الْإِشَارَةِ

(Kata Petunjuk)


اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ

(Kata Sambung/Penghubung)

Isim Ghoirul Munsorif

اَلْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ / غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ

(Isim Ghoirul Munsorif)

Isim Ghoirul Munsorif adalah isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasrah.

Contoh: عُثْمَانُ - مَسَاجِدُ - عُمَرُ – عَائِشَةُ

Syarat-syarat isim ghoirul munsorif:

1. Tidak sebagai mudhof (disandarkan pada isim yang lain)

Contoh: صَلَّيْتُ فِى مَسَاجِدَ

مَرَرْتُ بِعُمَرَ

Apabila isim ghoirul munsorif ini sebagai mudhof, maka batal hukumnya.

Contoh: صَلَّيْتُ فِى مَسَاجِدِهِم

2. Terbebas dari alif dan lam

Contoh: صَلَّيْتُ فِى مَسَاجِدَ

مَرَرْتُ بِعُمَرَ

Apabila isim ghoirul munsorif ini memakai alif dan lam, maka batal hukumnya.

Contoh: صَلَّيْتُ فِى المَسَاجِدِ

Kelompok isim yang masuk dalam kategori ghoirul munsorif

1. Bentuk jamak yang berwazan مَفَاعِلُ (shighoh muntahal Jumu’)

Contoh: مَسَاجِدُ – مَقَاعِد

2. Isim maqsur yang berjenis muannath

Contoh: كُبْرَى - حُبْلَى

3. Isim mamdud yang berjenis muannath

Contoh: صَحْرَاءُ – حَمْرَاءُ

4. Nama perempuan

Contoh: مَرْيَمُ - عَائِشَةُ

5. Nama yang berwazan فُعَلُ

Contoh: عُمَرُ - زُحَلُ

6. Nama yang diakhiri dengan tambahan alif dan nun ان

Contoh: عُثْمَانُ - سَلْمَانُ

7. Nama orang asing (selain arab) / nama ajam

Contoh: إِبْرَاهِيْمُ - إِسْمَاعِيْلُ

Catatan:

1. Isim maqshur yang bukan kelompok muannath, maka tidak termasuk isim ghoirul munshorif.

Contoh: هُدًى - فَتًى

2. Semua nama orang yang diakhiri dengan ta marbuthoh maka dia ghoirul munsorif walaupun digunakan untuk nama orang lelaki.

Contoh: مُعَاوِيَةُ - طَلْحَةُ

3. Nama negara dan kota dikategorikan sebagai nama perempuan sehingga temasuk kelompok ghoirul munsorif.

Contoh: بَغْدَادُ - مِصْرُ

اَلضَّمِيْرُ

(Kata Ganti Nama)

A. Dhomir Munfashil

Dhomir Munfasil adalah dhomir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain.

Pembacaan Tabel

هُوَ Dia (Seorang lelaki)

هُمَا Mereka (Dua orang lelaki/perempuan)

هُمْ Mereka (lelaki-lelaki)

أَنْتَ Kamu (Seorang lelaki)

أنْتُمْ Kalian (lelaki-lelaki)

Contoh:

هُوَ أُسْتاَذٌ (Dia adalah seorang Ustaz)

أَنَا مسْلِمٌ (Aku adalah seorang muslim)

B. Dhomir Muttasil

Dhomir Muttasil adalah dhomir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain.


Pembacaan Tabel

كِتَابُهُ Bukunya (Buku milik laki-laki itu)

كِتَابُهُنَّ Buku mereka (Buku milik para perempuan itu)

كِتَابُُنَا Buku kami

C. Dhomir Mustatir

Dhomir Mustatir adalah dhomir yang tidak tertulis dalam kalimat akan tetapi tersembunyi dalam sesuatu kata.

Akan datang penjelasannya, insyaAllah

تَقْسِيْمُ الاِسْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى بُنْيَتِهِ

(Pembagian Isim Dari Segi Pembinaan Akhirnya)

bangunan-akhir-isim

A. Isim Ghoiru Shohih Akhir

1. Isim Maqsur

Isim Maqsur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah.

Alif lazimah adalah huruf alif yang senantiasa melekat di akhir dari suatu kata. Alif lazimah biasanya ditulis dengan huruf ya’, akan tetapi dalam bacaannya tetap dibaca sebagai huruf alif.

Contoh:

اَلْهُدَى (Petunjuk)

اَلْفَتَى (Remaja)

اَلْعَصَا (Tongkat)

2. Isim Manqus

Isim Manqus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya’ lazimah dan huruf sebelumnya berharakat kasrah.

Contoh:

اَلْهَادِي (Pemberi petunjuk)

اَلْقَاضِي (Hakim)

اَلدَّاعِي (Penyeru/Pendakwah)

3. Isim Mamdud

Isim Mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya berupa alif za’idah (tambahan).

Contoh:

صَحْرَاءُ (Padang pasir)

سَمَاءٌ (Langit)

اِبْتِدَاءٌ (Permulaan)

B. Isim Shohih Akhir

Semua isim yang tidak masuk dalam kategori Isim Maqsur, Manqus ataupun Mamdud.

Contoh:

خَيْلٌ (Kuda)

حِمَارٌ (Keledai)

ثَوُبٌ (Baju)

Catatan:

  1. Jika isim mamdud berupa isim jamak, maka ia tidak boleh ditanwin.
  2. Jika isim mamdud merupakan isim muannath, maka ia tidak boleh ditanwin.
  3. Semua isim yang diakhiri dengan huruf-huruf shohih (kecuali hamzah) maka dia adalah isim shohih akhir.

تَقْسِيْمُ الاِسْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى تَعْيِيْنِهِ

(Pembagian Isim Dari Segi Penentuannya)

1. Isim Nakirah

Isim Nakirah adalah isim yang belum jelas penentuannya

Contoh:

مُسْلِمٌ (Seorang muslim)

كِتَابُ طَالِبٍ (Buku seorang pelajar)

2. Isim Ma’rifat

Isim Ma’rifat adalah isim yang sudah jelas penentuannya

Contoh:

عُمَرُ (Umar)

كِتَابُ مُحَمَّدٍ (Buku Muhammad)

Macam-macam isim ma’rifat

1. Dhomir (kata ganti orang)

Contoh:

هُوَ - أَنْتَ – أَنَا

2. Isim Isyarah (kata penunjuk)

Contoh:

هَذَا - ذَالِكَ

3. Isim Mausul (kata sambung)

Contoh:

اَلَّذِيْ- اَلَّذِيْنَ

4. ‘Alam (nama orang)

Contoh:

عُمَرُ - مُحَمَّدٌ - خَدِيْجَةُ

5. Isim yang ada alif dan lam

Contoh:

اَلْبَيْتُ - اَلْمِصْبَاحُ - اَلْمَسْجِدُ

6. Isim yang disandarkan pada isim ma’rifat yang lain

Contoh:

كِتَابُ مُحَمَّدٍ - صَاحِبُ البَيْتِ

Catatan:

1. Isim Nakirah biasanya mempunyai harakat(baris) akhir yang bertanwin

Contoh:

مُسْلِمٌ - مِصْبَاحٌ

2. Nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma’rifat dan bukan sebagai isim nakirah.

Contoh:

مُحَمَّدٌ - زَيْدٌ

3. Apabila suatu isim disandarkan pada isim nakirah, maka dia adalah isim nakirah. Namun apabila disandarkan pada isim ma’rifat, maka dia adalah juga sebagai isim ma’rifat.

Contoh:

كِتَابُ طَالِبٍ - كِتَابُ مُحَمَّدٍ

Tanda-Tanda Isim Muannath Diantaranya:

1. Isim yang diakhiri dengan ta’ marbuthoh

Contoh:

مَدْرَسَةٌ (Sekolah)

قَلَنْسُوَةٌ (Songkok)

مُدَرِّسَةٌ (Seorang pengajar perempuan)

مُسْلِمَةٌ (Perempuan muslimah)

2. Nama orang perempuan

Contoh:

مَرْيَمُ (Maryam)

زَيْنَب (Zainab)

3. Isim yang khusus untuk perempuan

Contoh:

أُمٌّ (Ibu)

مُرْضِعٌ (Orang yang menyusui)

4. Nama negara atau kota

Contoh:

(Malaysia)

(Kelantan)

5. Nama anggota badan yang berpasangan

Contoh:

عَيْنٌ (Mata)

يَدٌ (Tangan)

6. Jamak taksir

Contoh:

كُتُبٌ (Buku-buku)

فِرَقٌ (Golongan-golongan)

Catatan:

Nama orang lelaki, walaupun diakhiri dengan ta’ marbuthoh tetap dikatakan sebagai isim mudzakkar

Contoh :

أُسَامَةُ (Usamah)

مُعَاوِيَةُ (Mu’awiyah)

Pembahagian Isim dari segi jenisnya

تَقْسِيْمُ الاِسْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى نَوْعِهِ

(Pembahagian Isim dari segi jenisnya)

1. Isim Mudzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis lelaki

a. Isim Mudzakkar Haqiqi

Isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup yang berjantina lelaki

Contoh:

تِلْمِيْذٌ (Seorang siswa lelaki)

أَسَدٌ (Seekor singa jantan)

b. Isim Mudzakkar Majazi

Ism yang berasal dari kelompok benda mati yang dianggap berjantina lelaki berdasarkan kesepakatan orang arab.

Contoh:

بَيْتٌ (Sebuah rumah)

قَمَرٌ (Bulan)

2. Isim Muannath adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan

A. Isim Muannath Haqiqi

Isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup yang berjantina perempuan.

Contoh:

مُدَرِّسَةٌ (Seorang guru perempuan)

هِرَّةٌ (Seekor kucing betina)

B. Isim Muannath Majazi

Isim yang berasal dari kelompok benda mati yang dianggap berjantina perempuan berdasarkan kesepakatan orang arab

Contoh:

دَارٌ (Sebuah perkampungan)

شَمْسٌ (Matahari)

Ketentuan isim agar dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim:

1. Nama orang

Contoh:

مُحَمَّدُوْنَ/مُحَمَّدِيْنَ

<=

مُحَمَّدٌ

زَيْدُوْنَ/زَيْدِيْن

<=

زَيْدٌ

2. Sifat

a. فَاعِلٌ

Contoh:

كَاتِبٌ , نَاصِرٌ

b. مُفْعِلٌ

Contoh:

مُسْلِمٌ , مُفْسِدٌ

c. مُفْتَعِلٌ

Contoh:

مُجْتَهِدٌ , مُسْتَمِعٌ

d. مُفَاعِلٌ

Contoh:

مُنَافِقٌ , مُجَاهِدٌ

e. مَفْعُوْلٌ

Contoh:

مَقْتُولٌ , مَنْصُوْر

Isim Jamak

3. Isim Jamak adalah Isim yang jumlah bilangannya lebih dari dua

Isim Jamak terbahagi kepada 3:

- Jamak Mudzakkar Salim

- Jamak Muannath Salim

- Jamak Taksir

A. Jamak Mudzakkar Salim

Jamak yang dibentuk dari isim mufrodnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis lelaki.

Contoh:

(lelaki-lelaki mukmin)

مُؤْمِنُوْنَ / مُؤْمِنِيْنَ

( lelaki-lelaki kafir)

كَافِرُوْنَ / كَافِرِيْنَ

Cara pembentukan isim jamak mudzakkar salim

Cara pembentukannya adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrodnya

مُفْرَدٌ + ون/ين اِسْمٌ

Contoh:

مُؤْمِنُوْنَ/مُؤْمِنِيْنَ

<=

مُؤْمِنٌ + ون/ين

كَافِرُوْنَ/كَافِرِيْنَ

<=

كَافِرٌ + ون/ين

B. Jamak Muannath Salim

Jamak yang dibentuk dari isim mufrodnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan.

Contoh:

( perempuan-perempuan mu’min)

مُؤْمِنَاتٌ

(perempuan-perempuan kafir)

كَافِرَاتٌ

Cara pembentukan isim jamak muannath salim

مُفْرَد ٌ ( × ة ) + ات اِسْمٌ

Contoh:

مُؤْمِنَاتٌ

<=

مُؤْمِنٌ + ات

<=

مُؤْمِنَةٌ) × ة)

كَافِرَاتٌ

<=

كَافِرٌ + ات

<=

كَافِرَةٌ) × ة)

C. Jamak Taksir

Jamak yang berubah dari bentuk mufrodnya. Yang tidak mempunyai kaedah kerana ia datang melalui sima'e(pendengaran percakapan orang arab) dan melihat kamus arab

Contoh:

رُسُلٌ

<=

رَسُوْلٌ

بُيُوْتٌ

<=

بَيْتٌ

كُتُبٌ

<=

كِتَابٌ

ُأسَاتِيْذ

<=

أُسْتَاذٌ

أَقْسَامُ الاِسْم
تَقْسِيْمُ الاِسْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى عَدَدِه

(Pembahagian Isim Dari Segi Jumlah Bilangannya)

Pembagian Isim Berdasar Bilangan

1. Isim Mufrod adalah Isim yang jumlah bilangannya satu

Contoh:

(Seorang mukmin)

مُؤْْمِنٌ

(Seorang kafir)

كَافِرٌ

2. Isim Muthanna adalah Isim yang jumlah bilangannya dua

Contoh:

(Dua orang mukmin)

مُؤْْمِنَانِ / مُؤْْمِنَيْن

(Dua orang kafir)

كَافِرَانِ / كَافِرَيْن

Cara pembentukan isim muthanna

Dengan menambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrodnya.

مُفْرَدٌ + ان/ين اِسْمٌ

Contoh:

مُؤْْمِنَانِ/ مُؤْْمِنَيْن

<=

مُؤْْمِنٌ + ان/ين

كَافِرَانِ/كَافِرَيْنِ

<=

كَافِرٌ + ان/ين

Syibhul Jumlah

شِبْهُ الْجُمْلَةِ

Syibhul jumlah adalah rangkaian kata yang sama/serupa/mirip dengan jumlah

Syibhul Jumlah

Zorof adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat

Contoh:

أمَامَ, وَرَاءَ - ظَرْفُ الْمَكَانِ

بَعْدَ , قَبْلَ - ظَرْفُ الزَّمَانِ

Isim yang terletak setelah huruf jar dan zorof maka secara umum berharokat akhirnya kasroh (Isim Majrur)

Contoh:

مِنَ السُوْقِ - جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ

أمَامَ المَنْزِلِ - ظَرْفٌ وَ مَجْرُوْرٌ

الجُمْلَةُ المُفِيْدَةُ / اَلْكَلاَمُ

Jumlah mufidah adalah susunan kata yang dapat memberikan faedah yang sempurna.

Contoh:

عَلِيٌّ مَِرْيضٌ

رَجَعَ عَلِيٌّ

Adapun susunan kata yang tidak memberikan faedah yang sempurna tidak dinamakan sebagai Jumlah Mufidah.

Contoh:

إِنْ رَجَعَ عَلِيٌّ

إِنْ رَجَعَ عَلِيٌّ فَأَكْرِمْهُ

Jumlah Mufidah

1-Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim

Contoh:

عَلِيٌّ مَِرْيضٌ

مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ

2-Jumlah fi’liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi’il

Contoh:

ذَهَبَ زَيْدٌ

رَجَعَ عَلِيٌّ

Idhofah

اَلإِضَافَةُ

Idhofah adalah bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain.

Contoh:

رَسُوْلُ اللهِ

رَسُوْلُ - مُضَافٌ

اللهِ - مُضَافٌإِلَيْهِ

عَذَابُ الْقَبْرِ

عَذَابُ - مُضَافٌ

الْقَبْرِ - مُضَافٌإِلَيْهِ

Ketentuan Umum:

  1. Mudhof tidak boleh ditanwin
  2. Mudhof ilaih biasanya berharokat akhir kasroh
  3. Mudhof dan mudhof ilaih kedua-duanya merupakan isim

Catatan Perbezaan Isim dan Fi’il:

  1. Huruf tidak ada ciri khusus. Untuk mengetahuinya mesti menghafalnya.
  2. Satu kata sudah cukup boleh dikatakan sebagai isim atau fe3il apabila telah menerima salah satu dari tanda di atas.
  3. Pada ciri isim, antara tanda “tanwin” dan “alif lam” tidak akan pernah bertemu.

Untuk fe3il, seringkali tidak disebutkan ciri-cirinya . Cara berkesan untuk mengetahuinya adalah dengan menghafal ciri-ciri isim dan menghafal macam-macam huruf. Apabila tidak termasuk isim mahupun huruf berarti dia termasuk fil.

عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ

قَدْ

مِثْلُ :{ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} البقرة:60

(اَلسِِّيْنُ (سَـ

مِثْلُ : { سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} الطلاق:7

سَوْفَ

مِثْلُ : {كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ} التكاثر:4

تَاءُ التَأْنِيْث ِالسَاكِنَةُ

مِثْلُ : {قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَـنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا} مريم : 18

الْفَرْقُ بَيْنَ الاِسْمِ وَ الْفِعْلِ

Ciri-ciri Isim:

عَلاَمَاتُ الاِسْم

التََّنْوِيْن*

مِثْلُ :{ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة:22

الخَفْض*

مِثْلُ : {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الفاتحة:1

الْأََلِفُ وَاللاَّم*

مِثْلُ :{ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ِفيهِ} البقرة:2

حَرْفُ الجَرِِّ*

مِثْلُ :{ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} البقرة:42

Kalimah

الْكَلِمَةُ

Al-Kalimah (perkataan) adalah lafaz yang mempunyai makna.

A. Isim

Perkataan yang menunjukkan atas suatu makna, di mana perkataan tersebut tidak terikat dengan waktu.

Contoh:

كِتَابٌ ـ بَيْتٌ ـ دِيْنٌ ـ بَابٌ ـ أسْتَاذٌ ـ شَجَرَةٌ

B. Fi’il

Perkataan yang menunjukkan atas suatu makna, di mana kata tersebut terikat dengan waktu.

Contoh:

نَصَرَ ـ كَتَبَ ـ ضَرَبَ ـ جَلَسَ ـ قَتَلَ ـ أَكَلَ

C. Huruf

Perkataan yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan perkataan yang lain.

Huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma’any.

اَلْحَرْفُ

A. Huruf Mabany (Huruf Hijaiyah)

Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu perkataan

Huruf mabany terbahagi kepada 2:

1. Huruf ‘Illah

Ada 3 huruf yaitu: ا و ي

2. Huruf Sohih

Seluruh huruf hijaiyah selain ا و ي

B. Huruf Ma’any

Huruf-huruf yang mempunyai makna

Huruf ma’any terbahagi beberapa jenis, di antaranya:

1. Huruf Jar

Huruf yang menjadikan perkataan selepasnyanya secara umum berbaris akhirnya kasroh.

Di antara huruf-huruf jar adalah:

مِنْ , إِلىَ , عَنْ , عَلىَ , فِى , رُبَّ , بِ , كَ , لِ

2. Huruf 'Athof

Huruf yang digunakan untuk menghubungkan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.

Di antara huruf-huruf 'athof adalah:

وَ , ثُمَّ , أَوْ

Nahu Sorof
Nahu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu perkataan.

Contoh:

جَاءَ رَجُلٌ ـ رَأَيْتُ رَجُلاً ـ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ

erttinya : telah datang seorang lelaki - aku melihat seorang lelaki - aku berjalan dengan seorang lelaki.

Sorof adalah ilmu tentang perubahan suatu perkataan.

Contoh:

نَصَرَ ـ نَاصِرٌ ـ مَنْصُوْرٌ

ertinya : tolong - penolong - yang ditolong

Tidak perlu diragukan lagi, memang sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada sebagaimana firman Allah ta’ala:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”

Ibnu katsir berkata ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2 di atas: “Yang demikian itu (bahwa Al -Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab) karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih mengena lagi cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu kitab yang paling mulia (yaitu Al-Qur’an) diturunkan kepada rosul yang paling mulia (yaitu: Rosulullah), dengan bahasa yang termulia (yaitu Bahasa Arab), melalui perantara malaikat yang paling mulia (yaitu malaikat Jibril), ditambah kitab inipun diturunkan pada dataran yang paling mulia diatas muka bumi (yaitu tanah Arab), serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia (yaitu Romadhan), sehingga Al-Qur an menjadi sempurna dari segala sisi.” (Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir surat Yusuf).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Berkata: “Sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitab-Nya dan menjadikan Rasul-Nya sebagai penyampai risalah (Al-Kitab) dan Al-Hikmah (As-sunnah), serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Oleh karena itu memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Keterbiasaan berkomunikasi dengan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Allah dan menegakkan syi’ar-syi’ar agama ini, serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal dari kaum Muhajirin dan Anshar dalam keseluruhan perkara mereka.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Sungguh sangat menyedihkan sekali, apa yang telah menimpa kaum muslimin saat ini, hanya segelintir dari mereka yang mau mempelajari bahasa Arab dengan serius. Hal ini memang sangat wajar karena di zaman modern ini banyak sekali kaum muslimin tenggelam dalam tujuan dunia yang fana, Sehingga mereka enggan dan malas mempelajari bahasa Arab. Karena mereka tahu tidak ada hasil duniawi yang bisa diharapkan jika pandai berbahasa Arab. Berbeda dengan mempelajari bahasa Inggris, kaum muslimin di saat ini begitu semangat sekali belajar bahasa Inggris, karena mereka tahu banyak tujuan dunia yang bisa diperoleh jika pandai bahasa Inggris, sehingga kita dapati mereka rela untuk meluangkan waktu yang lama dan biaya yang banyak untuk bisa menguasai bahasa ini. Sehingga kursus-kursus bahasa Inggris sangat laris dan menjamur dimana-mana walaupun dengan biaya yang tak terkira. Namun bagaimana dengan kursus bahasa Arab…??? seandainya mereka benar-benar yakin terhadap janji Allah ta’ala untuk orang yang menyibukkan diri untuk mencari keridhoanNya, serta yakin akan kenikmatan surga dengan kekekalannya, niscaya mereka akan berusaha keras untuk mempelajari bahasa arab. Karena ia adalah sarana yang efektif untuk memahami agama-Nya.

Kenyataan ini tidak menunjukkan larangan mempelajari bahasa Inggris ataupun lainnya. Tapi yang tercela adalah orang yang tidak memberikan porsi yang adil terhadap bahasa arab. Seyogyanya mereka juga bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab.

Syaikh Utsaimin pernah ditanya: “Bolehkah seorang penuntut ilmu mempelajari bahasa Inggris untuk membantu dakwah ?” Beliau menjawab: “Aku berpendapat, mempelajari bahasa Inggris tidak diragukan lagi merupakan sebuah sarana. Bahasa Inggris menjadi sarana yang baik jika digunakan untuk tujuan yang baik, dan akan menjadi jelek jika digunakan untuk tujuan yang jelek. Namun yang harus dihindari adalah menjadikan bahasa Inggris sebagai pengganti bahasa Arab karena hal itu tidak boleh. Aku mendengar sebagian orang bodoh berbicara dengan bahasa Inggris sebagai pengganti bahasa Arab, bahkan sebagian mereka yang tertipu lagi mengekor (meniru-niru), mengajarkan anak-anak mereka ucapan “selamat berpisah” bukan dengan bahasa kaum muslimin. Mereka mengajarkan anak-anak mereka berkata “bye-bye” ketika akan berpisah dan yang semisalnya. Mengganti bahasa Arab, bahasa Al-Qur’an dan bahasa yang paling mulia, dengan bahasa Inggris adalah haram. Adapun menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana untuk berdakwah maka tidak diragukan lagi kebolehannya bahwa kadang-kadang hal itu bisa menjadi wajib. Walaupun aku tidak mempelajari bahasa Inggris namun aku berangan-angan mempelajarinya. terkadang aku merasa sangat perlu bahasa Inggris karena penterjemah tidak mungkin bisa mengungkapkan apa yang ada di hatiku secara sempurna.” (Kitabul ‘Ilmi).

Dan termasuk hal yang sangat menyedihkan, didapati seorang muslim begitu bangga jika bisa berbahasa Inggris dengan fasih namun mengenai bahasa Arab dia tidak tahu?? Kalau keadaannya sudah seperti ini bagaimana bisa diharapkan Islam maju dan jaya seperti dahulu. Bagaimana mungkin mereka bisa memahami syari’at dengan benar kalau mereka sama sekali tidak mengerti bahasa Arab…???

Hukum Orang Yang Mampu Berbahasa Arab Namun Berbicara Menggunakan Bahasa Selain Bahasa Arab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Berkata: “Dibenci seseorang berbicara dengan bahasa selain bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan syiar Islam dan kaum muslimin. Bahasa merupakan syiar terbesar umat-umat, karena dengan bahasa dapat diketahui ciri khas masing-masing umat.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Asy-Syafi’iy berkata sebagaimana diriwayatkan As-Silafi dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Abdullah bin Al Hakam, beliau berkata: “Saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-syafi’iy berkata: “Allah menamakan orang-orang yang mencari karunia Allah melalui jual beli (berdagang) dengan nama tu’jar (tujjar dalam bahasa Arab artinya para pedagang-pent), kemudian Rosululloh juga menamakan mereka dengan penamaan yang Allah telah berikan, yaitu (tujjar) dengan bahasa arab. Sedangkan “samasiroh” adalah penamaan dengan bahasa `ajam (selain arab). Maka kami tidak menyukai seseorang yang mengerti bahasa arab menamai para pedagang kecuali dengan nama tujjar dan janganlah orang tersebut berbahasa Arab lalu dia menamakan sesuatu (apapun juga-pent) dengan bahasa `ajam. Hal ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang telah dipilih oleh Allah, sehingga Allah menurunkan kitab-Nya yang dengan bahasa Arab dan menjadikan bahasa Arab merupakan bahasa penutup para Nabi, yaitu Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu, kami katakan seyogyanya setiap orang yang mampu belajar bahasa Arab mempelajarinya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling pantas dicintai tanpa harus melarang seseorang berbicara dengan bahasa yang lain. Imam Syafi’iy membenci orang yang mampu berbahasa Arab namun dia tidak berbahasa Arab atau dia berbahasa Arab namun mencampurinya dengan bahasa `ajam.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Abu Bakar bin ‘Ali Syaibah meriwayatkan dalam Al Mushanaf: “Dari Umar bin Khattab, beliau berkata: Tidaklah seorang belajar bahasa Persia kecuali menipu, tidaklah seseorang menipu kecuali berkurang kehormatannya. Dan Atho’ (seorang tabi’in) berkata: Janganlah kamu belajar bahasa-bahasa ajam dan janganlah karnu masuk gereja - gereja mereka karena sesungguhnya Allah menimpakan kemurkaan-Nya kepada mereka, (Iqtidho Shirotil Mustaqim). Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata: “Tanda keimanan pada orang ‘ajam (non arab) adalah cintanya terhadap bahasa arab.” Dan adapun membiasakan berkomunikasi dengan bahasa selain Arab, yang mana bahasa Arab merupakan syi’ar Islam dan bahasa Al-Qur’an, sehingga bahasa selain arab menjadi kebiasaan bagi penduduk suatu daerah, keluarga, seseorang dengan sahabatnya, para pedagang atau para pejabat atau bagi para karyawan atau para ahli fikih, maka tidak disangsikan lagi hal ini dibenci. Karena sesungguhnya hal itu termasuk tasyabuh (menyerupai) dengan orang `ajam dan itu hukumnya makruh.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Khurasan, yang penduduk kedua kota tersebut berbahasa Persia serta menduduki Maghrib, yang penduduknya berbahasa Barbar, maka kaum muslimin membiasakan penduduk kota tersebut untuk berbahasa Arab, hingga seluruh penduduk kota tersebut berbahasa Arab, baik muslimnya maupun kafirnya. Demikianlah Khurasan dahulu kala. Namun kemudian mereka menyepelekan bahasa Arab, dan mereka kembali membiasakan bahasa Persia sehingga akhirnya menjadi bahasa mereka. Dan mayoritas mereka pun menjauhi bahasa Arab. Tidak disangsikan lagi bahwa hal ini adalah makruh. (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Pengaruh Bahasa Arab Dalam Kehidupan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Merupakan metode yang baik adalah membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Arab hingga anak kecil sekalipun dilatih berbahasa Arab di rumah dan di kantor, hingga nampaklah syi’ar Islam dan kaum muslimin. Hal ini mempermudah kaum muslimin urituk memahami makna Al-Kitab dan As-Sunnah serta perkataan para salafush shalih. Lain halnya dengan orang yang terbiasa berbicara dengan satu bahasa lalu ingin pindah ke bahasa lain maka hal itu sangat sulit baginya. Dan ketahuilah…!!! membiasakan berbahasa Arab sangat berpengaruh terhadap akal, akhlak dan agama. Juga sangat berpengaruh dalam usaha mencontoh mereka dan memberi dampak positif terhadap akal, agama dan tingkah laku.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahasa Arab memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, akhlak, agama. Orang yang pandai bahasa Arab cenderung senang membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab dan tentu senang juga membaca dan menghafal Al-Qur’an serta hadits-hadits Rasulullah. Sehingga hal ini bisa memperbagus akhlak dan agamanya. Berbeda dengan orang yang pandai berbahasa Inggris (namun tanpa dibekali dengan ilmu agama yang baik), dia cenderung senang membaca buku berbahasa Inggris yang jelas kebanyakannya merupakan karya orang kafir. Sehingga mulailah ia mempelajari kehidupan orang kafir sedikit demi sedikit. Mau tidak mau iapun harus mempelajari cara pengucapan dan percakapan yang benar melalui mereka, agar dia bisa memperbagus bahasa Inggrisnya. Bisa jadi akhirnya ia pun senang mempelajari dan menghafal lagu-lagu berbahasa Inggris (yang kebanyakan isinya berisi maksiat) dan tanpa sadar diapun mengidolakan artis atau tokoh barat serta senang mengikuti gaya-gaya mereka. Akhlaknya pun mulai meniru akhlak orang barat (orang kafir), dan mengagungkan orang kafir serta takjub pada kehebatan mereka. Akhirnya, diapun terjatuh dalam tasyabbuh (meniru-niru) terhadap orang kafir, menganggap kaum muslimin terbelakang dan ujung-ujungnya dia lalai dari mempelajari Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Hukum Mempelajari Bahasa Arab

Syaikhul Islam Berkata: “Dan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib, karena memahami Al-Kitab dan As-Sunnah itu wajib dan keduanya tidaklah bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَا لاَ يَتِمٌّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia juga hukumnya wajib.”

Namun disana ada bagian dari bahasa Arab yang wajib ‘ain dan ada yang wajib kifayah. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Umar bin Yazid, beliau berkata: Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa Al-Asy’ari (yang isinya) “…Pelajarilah As-Sunnah, pelajarilah bahasa Arab dan I’roblah Al-Qur’an karena Al-Qur’an itu berbahasa Arab.”

Dan pada riwayat lain, Beliau (Umar bin Khattab) berkata: “Pelajarilah bahasa Arab sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian, dan belajarlah faroidh (ilmu waris) karena sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim).

Penutup

Bahasa Arab adalah bahasa Agama Islam dan bahasa Al-Qur’an, seseorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat (dari penyelewengan) kecuali dengan bahasa Arab. Menyepelekan dan menggampangkan Bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama serta jahil (bodoh) terhadap permasalahan agama.

Sungguh sangat ironis dan menyedihkan, sekolah-sekolah dinegeri kita, bahasa Arab tersisihkan oleh bahasa-bahasa lain, padahal mayoritas penduduk negeri kita adalah beragama Islam, sehingga keadaan kaum muslimin dinegeri ini jauh dari tuntunan Allah ta’ala dan Rasul-Nya.

Maka seyogyanya anda sekalian wahai penebar kebaikan… mempunyai andil dan peran dalam memasyarakatkan serta menyadarkan segenap lapisan masyarakat akan pentingya bahasa Al Qur’an ini, dengan segala kemampuan yang dimiliki, semoga Allah menolong kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada ajaran Rasul-Nya yang shohih. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah ta’ala. Segala puji hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam.