Ciri-Ciri I’rabnya Isim

Asmaul Khomsah

2. Isim Mabni

Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan walaupun diletakkan pada posisi yang berbeza dalam suatu kalimat.

Contoh:

هَذَا جَدِيْدٌ (Ini baru)

قَرَأْتُ هَذَا (Aku membaca ini)

فِي هَذَا قِِصَص (Di dalam ini terdapat kisah-kisah)

Macam-Macam Isim Mabni

1. الضَمِيْرُ

Contoh: أَنْتَ - نَحْنُ - هُوَ

2. اِسْمُ الإِشَارَةِ

Contoh: هَذِهِ - هَؤُلاَءِ - ذَلِكَ

3. اَلاِسْمُ الَمْوْصُوْلُ

Contoh: اَلَّذِي - اَلَّتِي - اَلَّذِيْنَ

4. اِسْمُ الاِسْتِفْهَامِ

Contoh: مَنْ - أيْنَ - كَيْفَ

5. اِسْمُ الشَّرْطِ

Contoh: مَنْ - مَتَى - مَا

Catatan:

1. Dommah merupakan ciri asas isim marfu’, fathah merupakan ciri asas isim manshub, dan kasrh merupakan ciri asas isim majrur.
2. Ada beberapa kelompok isim yang perubahan keadaan akhirnya tidak ditanda dengan perubahan harakat, akan tetapi dengan perubahan huruf.

Contoh:

مُسْلِمُوْنَ (Marfu’)

مُسْلِمِيْنَ (Manshub)

مُسْلِمِيْنَ (Majrur)

اَلاِسْمُ الْمُعْرَبُ وَالاِسْمُ الْمَبْنِيُّ
(Isim Mu’rab dan Isim Mabni)

1. Isim Mu’rab

Isim mu’rab adalah isim yang dapat merubah keadaan akhirnya disebabkan adanya perbezaan tempat (posisi) dalam suatu kalimat.

Contoh:

الْكِتَابُ جَدِيْدٌ (Buku itu baru)

قَرَأْتُ الكِتَاب (Aku membaca buku itu)

فِي الكِتَابِ قِِصَصٌ (Di dalam buku itu terdapat kisah-kisah)

1. Isim Marfu’

Isim marfu’ adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditanda dengan harakat dommah.

Contoh: مُحَمَّدٌ – أُسْتَاذٌ – طَالِبٌ

2. Isim Manshub

Isim mansub adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditanda dengan harakat fathah.

Contoh: مُحَمَّدًا – أُسْتَاذًا – طَالِبًـا

3. Isim Majrur

Isim majrur adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditanda dengan harakat kasrah.

Contoh: مُحَمَّدٍ – أُسْتَاذٍ – طَالِبٍ

اِسْمُ الْإِشَارَةِ

(Kata Petunjuk)


اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ

(Kata Sambung/Penghubung)