Al-Harfu (Huruf)

اَلْحَرْفُ

A. Huruf Mabany (Huruf Hijaiyah)

Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu perkataan

Huruf mabany terbahagi kepada 2:

1. Huruf ‘Illah

Ada 3 huruf yaitu: ا و ي

2. Huruf Sohih

Seluruh huruf hijaiyah selain ا و ي

B. Huruf Ma’any

Huruf-huruf yang mempunyai makna

Huruf ma’any terbahagi beberapa jenis, di antaranya:

1. Huruf Jar

Huruf yang menjadikan perkataan selepasnyanya secara umum berbaris akhirnya kasroh.

Di antara huruf-huruf jar adalah:

مِنْ , إِلىَ , عَنْ , عَلىَ , فِى , رُبَّ , بِ , كَ , لِ

2. Huruf 'Athof

Huruf yang digunakan untuk menghubungkan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.

Di antara huruf-huruf 'athof adalah:

وَ , ثُمَّ , أَوْ

0 comments:

Post a Comment