Isim Jamak

3. Isim Jamak adalah Isim yang jumlah bilangannya lebih dari dua

Isim Jamak terbahagi kepada 3:

- Jamak Mudzakkar Salim

- Jamak Muannath Salim

- Jamak Taksir

A. Jamak Mudzakkar Salim

Jamak yang dibentuk dari isim mufrodnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis lelaki.

Contoh:

(lelaki-lelaki mukmin)

مُؤْمِنُوْنَ / مُؤْمِنِيْنَ

( lelaki-lelaki kafir)

كَافِرُوْنَ / كَافِرِيْنَ

Cara pembentukan isim jamak mudzakkar salim

Cara pembentukannya adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrodnya

مُفْرَدٌ + ون/ين اِسْمٌ

Contoh:

مُؤْمِنُوْنَ/مُؤْمِنِيْنَ

<=

مُؤْمِنٌ + ون/ين

كَافِرُوْنَ/كَافِرِيْنَ

<=

كَافِرٌ + ون/ين

B. Jamak Muannath Salim

Jamak yang dibentuk dari isim mufrodnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan.

Contoh:

( perempuan-perempuan mu’min)

مُؤْمِنَاتٌ

(perempuan-perempuan kafir)

كَافِرَاتٌ

Cara pembentukan isim jamak muannath salim

مُفْرَد ٌ ( × ة ) + ات اِسْمٌ

Contoh:

مُؤْمِنَاتٌ

<=

مُؤْمِنٌ + ات

<=

مُؤْمِنَةٌ) × ة)

كَافِرَاتٌ

<=

كَافِرٌ + ات

<=

كَافِرَةٌ) × ة)

C. Jamak Taksir

Jamak yang berubah dari bentuk mufrodnya. Yang tidak mempunyai kaedah kerana ia datang melalui sima'e(pendengaran percakapan orang arab) dan melihat kamus arab

Contoh:

رُسُلٌ

<=

رَسُوْلٌ

بُيُوْتٌ

<=

بَيْتٌ

كُتُبٌ

<=

كِتَابٌ

ُأسَاتِيْذ

<=

أُسْتَاذٌ

0 comments:

Post a Comment